Rok Zemského psa z pohledu kosmologie podle Evy Joachimové

20.02.2018

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4716 let, představuje 15.února 2018 ve 23 hod rok Psa, který se tentokrát pojí se Zemí.

PES přichází ve složité době. Minulý rok byl rokem detailů, neboť Kohout se pokoušel zavést do života pravidla. Ne vždy se mu to dařilo tím nejšťastnějším způsobem, některá jeho pravidla vyvolala spíš zmatek, než pořádek. Máme velké štěstí, že po vládě trochu poblázněného Kohouta přichází ZEMSKÝ PES.

Pes je bojovník a asi by nám řadu věcí spočítal způsobem, který by se nám ani trochu nelíbil. Naštěstí Země ho bude alespoň maličko krotit. Dočkáme se pravděpodobně revizí řady pravidel, která byla stanovena nejen zákonodárci, ale i v práci a v našich domovech. Otevření času hmoty se z chladivé VODY přesune do horkého OHNĚ a přinese energii JINOVÉHO ŽÁRU.

Pro nás Středoevropany, bude - ostatně jako vždy - rok Země zásadní. Země vládne rokům, končícím osmičkou a devítkou, a s těmi máme bohaté zkušenosti.

Předpovídat dlouhodobě počasí je věcí značně problematickou a nevděčnou, energie se někdy opozdí, někdy nás překvapí dřív. Celkově by rok 2018 měl být chladnější, než roky minulé, a také by měl přinést více srážek. Zima by měla být chladná větrná, jaro kupodivu jarní, teplé a také hodně větrné, léto teplé, vlhké, nejspíš trochu podmračené, podzim suchý a následující zima by měla být opět chladná a větrná.

Ve vztazích se jako ve všech aspektech našeho světa projeví doznívání ohnivých let, takže budeme vnímat vztahy kolem nás velmi citlivě až alergicky, zásadní roli bude hrát i sex. Vystoupí nahá nepřikrášlená realita Země a růžové brýle se stanou minulostí. Žár přináší nejen radost a štěstí, ale také zbrklost, lehkomyslnost, nezodpovědnost, lpění, úzkostlivost a přecitlivělost takového formátu, že ji můžeme hravě přirovnat k přecitlivělosti pubertální. Budeme ale pohyblivější.

Počátkem vlády dvanáctiletí Hliněné krysy (2008-2020) se situace začala měnit. Postupně se naše vnímání z Žáru překulilo do Vlhka a tíha, která na nás doléhá, se samozřejmě projevuje i na vztazích. Do našeho života vstoupila empatie, pocit sounáležitosti, vnímání reality, ale také tíha, mudrování, přemílání starostí. Problém nastává, pokud se u jednoho z partnerů projeví potřeba empatie, druhý ovšem celou situaci vnímá jen jako tíživou.

Nezapomeňme, že naše vztahy nekončí u lidí. Naše okolí se skládá z přírody živé i z neživé, z času i prostoru. Ať se nám to bude líbit nebo ne, budeme se muset zabývat věcmi, které možná s lidmi souvisí jen okrajově. Ale i toto okrajové spojení vstoupí do našeho života jako předmět k zamyšlení, nebo dokonce závažný problém. Stále více se budeme setkávat s pojmy voda, vzduch, skály, řeky....

Živelné katastrofy nám to připomínají často velmi důrazně.

Pokračovat bude poměrně zajímavá situace na finančních trzích. Realita Země bude odhalovat nadhodnocené akcie, řada podniků - i světoznámých - se náhle bude jevit ve zcela jiném světle než v předchozích letech. Možná to zní zvláštně, ale otřesy na finančních trzích jsou opravdu cestou ke stabilizaci. Finanční a hospodářské trhy předběhnou politiky. Jediné řešení pro příští rozvoj jednotlivých ekonomik bude globální uvažování, nastavení takových pravidel, která budou výhodná pro všechny zúčastněné strany.

Podívejme se ještě co Zemský pes naloží na už tak dost obtěžkaná bedra našeho zdraví:

.Velkým problémem roku 2018 bude tíha, kterou nám přináší vláda Země. Je s ní spojená těžká únava, nechuť do jakékoli činnosti, nevůle žít. Řada z nás dokonce bude volit odborné vyšetření, zda se nejedná o nějaký větší zdravotní problém.

.Obavy tento rok mohou ještě zesílit. A rozhodně si nepomůžeme rozumným dokazováním, jedinou obranou je žít naplno. Potřebujeme najít způsob, jak dostat starosti z hlavy a zároveň se vědomě starat o přísun radosti a hlavně informací.

.Váhavost a nerozhodnost, které nám bude Země ordinovat, nepřispějí k pohodě a mohou doslova podkopat naše zdraví. A zdravotní dopady budou mířit hlavně na tlusté střevo a konečník. Problémy těchto orgánů často nesouvisejí se špatnými stravovacími návyky, ale právě s neschopností říct: "Ne, to se mi nelíbí, tudy cesta nevede." Nedokážeme-li se zvládnout, hrozí nám opravdové ztroskotání. Realita Země by nám měla pomoci, nebojme se o ni opřít obrazně i doslova. V roce 2018 bude Země opravdu léčit sebou samou, zemí. Každým dotykem bosých chodidel, každým přesazením kytičky spolknete pilulku zdraví. A v každé kapse by měl najít své místo kamínek.

.Zhoršit se mohou psychické výkyvy (hlavně obscese), které se pak odrazí na hormonálním prostředí postižených jedinců.

.Složitá hormonální situace může přinést nežádoucí projevy na kůži a zhoršení akné, ovšem při zvládnutí hormonálních výkyvů bude kůže schopna se rychle hojit. U pubertálních dětí a také žen i mužů v přechodu může docházet k velkým výkyvům v chování, ke zdravotním problémům, k depresím. Psychické dopady se mohou projevit v oblasti trávení, daleko víc než jindy hrozí mentální anorexie nebo bulimie.

.Záněty budou hrozit na každém kroku. Neměli bychom je přecházet, naopak bychom za ně měli být vděčni. Pokud máme v těle zapouzdřená zánětlivá ložiska, Žár je rozdmýchá - a Pes bude schopen s nimi zatočit.

.Chraňte si kosti. Kosti nemusejí srůstat, špatně bude fungovat mineralizace a to se bude projevovat nejen na zhoršené hojivosti traumatických poranění kostí, zhorší se i artróza a problémy můžeme mít i s atritidou.

Dostáváme se do mimořádného postavení. Přichází představitel Nebes, militantní Pes. Očekávat můžeme soucitný pohled Země, ale předpokládejme spíš značně tvrdé zacházení. Jedna z nejstarších knih světa, čínská Kniha proměn nás upozorňuje:

NEBE a ZEMĚ jsou bez blahovůle, deset tisíc bytostí jsou pro ně věchtoví psi.

Když si uvědomíme, že deset tisíc bytostí jsme my a věchtové psy házeli Číňané do řek, pak bude na místě veliká ostražitost. A hlavně pravdivost, Pes nesnáší podvody.

                       Vítejte v roce ZEMSKÉHO PSA.