Zvláštní příznaky z praxe praktiků TCM -HLAVA-

02.03.2018

Setkali jste se již ve svém životě se zvláštními příznaky? Nevíte odkud pochází?

Diagnostický systém Tradiční čínské medicíny Vám může pomoci najít odpověď.

.

Nejčastěji se zvláštními příznaky je zasažena hlava. A příznaků může být celá řada -


1.Motání hlavy

- u žen je nejčastější příčinou nedostatek krve jater

- u starších osob příčinou motání hlavy bývá nejčastěji hlen

- pokud je motání hlavy jasně způsobeno emocionálními problémy, často se toto děje v důsledku stoupajícího yangu jater

2. Pocit otupělosti v hlavě

- nejčastější příčinou pocitu otupělosti v hlavě bývá hlen

3. Necitlivost kůže na hlavě

- jde o sníženou citlivost až necitlivost kůže na hlavě, což může být doprovázeno pocity píchání -

- jedna z příčin je škodlivý vítr, který napadá tělo

- zranění a krevní sraženiny ovlivňují tok krve a mohou tak zabránit výstupu krve do hlavy a výživě kůže na hlavě. To pak vede k její necitlivosti.

- nepravidelné stravování, dlouhodobá nemoc, přílišné přemítání a silné přetížení mohou poškodit slezinu a způsobit její nedostatečnost, pokud jde o transport a transformaci. Hromadí se vlhkost, která se pak mění v hlen. Hlenová vlhkost tak ucpává cévy a kůže trpí nedostatečnou výživou.

- silná ztráta krve, prázdnota sleziny, nebo dlouhodobá nemoc, která silně stravuje krev, to vše může být příčinou prázdnoty krve. Je-li krev prázdná, nemůže stoupat a zajišťovat dostatečnou výživu kůže na hlavě.

4. Bolest nadočnicových oblouků

- s bolestí v této oblasti se setkáváme hlavně při bolestech hlavy při postižení yangmingových a shaoyangových drah mající vztah k orgánům žaludku, tlustého střeva, žlučníku. Sám o sobě je tento symtom způsobený napadením větrným horkem. Vítr i horko jsou škodliviny typu yang, které mají tendenci napadat horní část těla a vyšlehovat oheň vzhůru. Toto vše se zhoršuje při snaze otevřít oči.5. Třes hlavy

- většinou jde o nekontrolovatelný a nedobrovolný třes hlavy, který je ještě někdy doprovázen točením hlavy a pocitem tíhy v hlavě.

- emoční poruchy jako jsou hněv a deprese, mohou způsobit stísnění jater, které má za následek vznik horka. Horko ze své podstaty stoupá vzhůru, zvedá yang, který tak může narušovat čisté otvory a dochází ke třesu hlavy. Někteří lidé s konstitučním nadbytkem yangu jater mohou mít predispozici ke zvedání yangu.

- stáří, přílišná sexuální aktivita, dlouhotrvající nemoc či konstituční slabost yin přispívají k prázdnotě yin jater a ledvin a ke vzniku převahy yangu. V případě prázdnoty yinu jater, může docházet ke třesu hlavy také vlivem nedostatečné výživy šlach - existuje rčení, že "játra ovládají šlachy". Krev a tekutiny svlažují a vyživují šlachy a pokud jsou šlachy nedostatečně vyživovány a suché, vede to k jejich ztuhlosti a přílišné napjatosti, což způsobuje třes a křeče.

- vítr je také příčinou třesu hlavy. Vítr napadá nejdříve horní část hlavy a navíc, protože je vnější vítr škodlivina yangová, může se snadno přeměnit v horkost, a tak poškodit tělní tekutiny. V tomto případě mohou být opět šlachy špatně vyživovány a přispívat tak ke třesu hlavy.

- vzhledem ke střetu škodlivin dochází k narušení toku energie a pohyb v drahách nebude plynulý. Může tak docházet k podvýživě šlach a nastat tak třes hlavy.

- někdy se k třesu hlavy může připojit i mírný třes rukou, obličejové tiky, motání hlavy, rozmazané vidění apod., což je způsobeno nedostatečnou výživou krve a zvedání se "vnitřního větru" jež má za následek třes a pohyb hlavy.

6. Šum v mozku, zvonění v mozku

- podobá se zvuku ušních šelestů, ale je vnímán ve středu hlavy. Jedná se o subjektivní pocit, kdy člověk slyší zvuk z vnitřku hlavy. Často se vyskytuje současně se zvoněním v uších.

- příčinou může být konstituční slabost, stáří, nevázaný sex či dlouhotrvající nemoc. Toto vše oslabuje esenci ledvin a mozek je pak nedostatečně naplněn a vyživován. Říká se "mozek je mořem dřeně". A když moře dřeně trpí podvýživou, dochází ke zvonění v mozku.

- dlouhotrvající nemoc a přepracování silně stravují energii a krev což vede k prázdnotě srdce a sleziny a výsledkem je zvonění v hlavě

- návyky na ostrá, mastná jídla a alkohol často vedou k nahromadění vlhké horkosti. Tato horkost, když se pak dostane do hlavy, mění se v hmotu, která blokuje dráhy a síť spojnic.

- hněv a jiné podobné emoční poruchy mohou způsobit stísnění jater. Toto pak ovlivňuje mechanismus pohybu energie. Která pak ztrácí kontrolu nad svou funkcí. Zpomaluje tak tok energie čistými otvory a způsobuje toto zvonění.

7. Pocit chladu v hlavě

Chladem v hlavě se rozumí subjektivní pocit v týle a temeni. Chlad lze uvolnit teplem. V klinické praxi se tento pocit vyskytuje současně s bolestí hlavy a závratěmi. Jsou zde často sklony nosit čepici a silná nechuť k větru

- pronikání chladné škodliviny do krevních cév blokuje tok energie a krve, přičemž chlad stahuje cévy. Pět "končetin" (ruce, nohy, hlava) není dostatečně vyživováno a nemá dostatečný přívod tepla. Následkem toho vzniká pocit chladu v hlavě

- přetížení, nebo dlouhodobá nemoc či invaze chladného vlhka, to vše způsobuje prázdnotu yangu. Dráhy, které ovládají tělo, zejména řídící dráha, která vede po zádech a vstupuje do mozku a pak pokračuje do čela. Je-li v této dráze chlad, pak energie není dobře distribuována a vzniká pocit chladu

- stejně tak i ostatní dráhy, které se pojí s povrchem těla, sítí spojnic a vlásečnic, pokud jsou napadeny chladem, který stoupá podél dráhy k temeni vzniká tak pocit chladu v hlavě.

8. Pocit horkosti v hlavě

- často bývá doprovázen tento pocit bolestí hlavy, závratěmi, nebo rozpínáním v hlavě.

- emoční poruchy, jako deprese a hněv, mohou narušit funkci jaterní energie. Výsledkem bývá vznik horkosti a pak oheň jater může šlehat do hlavy, kde dochází k pocitu horka v hlavě.

- konstituční slabost yin, sexuální vyčerpání nebo dlouhodobá nemoc mohou vést k prázdnotě yinu ledvin. U žen k tomu může docházet v období menopauzy. Prázdnota yinu ledvin může vést k rozhoření ohně z prázdnoty, který vyšlehuje vzhůru a způsobuje tak horkost v hlavě.

- přetrvávající škodlivina v posledním stádiu horečnatých onemocnění může zůstávat v těle a drahách a generovat tak chlad z plnosti, který vytlačuje yang ven. V tomto případě vznášející se prázdný yang může vytvářet pocit horka v hlavě.

9. Skleslá hlava

- nepravidelné stravování, únava z přepracování, dlouhodobá či těžká nemoc mohou vyčerpat energii středu. Nedostatek energie sleziny a žaludku. Pokud je vyčerpána nedochází ke stoupání čistého yangu a hlavu nelze držet vzpřímeně.

- přílišná sexuální aktivita, dlouhodobá nemoc nebo stárnutí mohou vést k vyčerpání esence ledvin. Následkem toho je moře dřeně podvyživeno, a to má pak za následek skleslou hlavu.

10. Naklánění hlavy k jedné straně

- je obdobným příkladem jako skleslá hlava. Tento příznak může provázet nechutenství, únava, malátnost, slabost končetin, deprese, pokles žaludku, dělohy, konečníku, močového měchýře, časté a naléhavé močení. Všechny tyto příznaky ukazují na pokles energie sleziny.)

- stejně tak prázdnota moře dřeně, která způsobuje naklánění hlavy k jedné straně, obvykle, ale nikoli vždy, bývá tento stav doprovázen nedostatkem yin ledvin. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky