Zvláštní příznaky z praxe praktiků TCM -HLAVA-

02.03.2018

Setkali jste se již ve svém životě se zvláštními příznaky? Nevíte odkud pochází?

Diagnostický systém Tradiční čínské medicíny Vám může pomoci najít odpověď.

.

Nejčastěji se zvláštními příznaky je zasažena hlava. A příznaků může být celá řada -


1.Motání hlavy

- u žen je nejčastější příčinou nedostatek krve jater

- u starších osob příčinou motání hlavy bývá nejčastěji hlen

- pokud je motání hlavy jasně způsobeno emocionálními problémy, často se toto děje v důsledku stoupajícího yangu jater

2. Pocit otupělosti v hlavě

- nejčastější příčinou pocitu otupělosti v hlavě bývá hlen

3. Necitlivost kůže na hlavě

- jde o sníženou citlivost až necitlivost kůže na hlavě, což může být doprovázeno pocity píchání -

- jedna z příčin je škodlivý vítr, který napadá tělo

- zranění a krevní sraženiny ovlivňují tok krve a mohou tak zabránit výstupu krve do hlavy a výživě kůže na hlavě. To pak vede k její necitlivosti.

- nepravidelné stravování, dlouhodobá nemoc, přílišné přemítání a silné přetížení mohou poškodit slezinu a způsobit její nedostatečnost, pokud jde o transport a transformaci. Hromadí se vlhkost, která se pak mění v hlen. Hlenová vlhkost tak ucpává cévy a kůže trpí nedostatečnou výživou.

- silná ztráta krve, prázdnota sleziny, nebo dlouhodobá nemoc, která silně stravuje krev, to vše může být příčinou prázdnoty krve. Je-li krev prázdná, nemůže stoupat a zajišťovat dostatečnou výživu kůže na hlavě.

4. Bolest nadočnicových oblouků

- s bolestí v této oblasti se setkáváme hlavně při bolestech hlavy při postižení yangmingových a shaoyangových drah mající vztah k orgánům žaludku, tlustého střeva, žlučníku. Sám o sobě je tento symtom způsobený napadením větrným horkem. Vítr i horko jsou škodliviny typu yang, které mají tendenci napadat horní část těla a vyšlehovat oheň vzhůru. Toto vše se zhoršuje při snaze otevřít oči.5. Třes hlavy

- většinou jde o nekontrolovatelný a nedobrovolný třes hlavy, který je ještě někdy doprovázen točením hlavy a pocitem tíhy v hlavě.

- emoční poruchy jako jsou hněv a deprese, mohou způsobit stísnění jater, které má za následek vznik horka. Horko ze své podstaty stoupá vzhůru, zvedá yang, který tak může narušovat čisté otvory a dochází ke třesu hlavy. Někteří lidé s konstitučním nadbytkem yangu jater mohou mít predispozici ke zvedání yangu.

- stáří, přílišná sexuální aktivita, dlouhotrvající nemoc či konstituční slabost yin přispívají k prázdnotě yin jater a ledvin a ke vzniku převahy yangu. V případě prázdnoty yinu jater, může docházet ke třesu hlavy také vlivem nedostatečné výživy šlach - existuje rčení, že "játra ovládají šlachy". Krev a tekutiny svlažují a vyživují šlachy a pokud jsou šlachy nedostatečně vyživovány a suché, vede to k jejich ztuhlosti a přílišné napjatosti, což způsobuje třes a křeče.

- vítr je také příčinou třesu hlavy. Vítr napadá nejdříve horní část hlavy a navíc, protože je vnější vítr škodlivina yangová, může se snadno přeměnit v horkost, a tak poškodit tělní tekutiny. V tomto případě mohou být opět šlachy špatně vyživovány a přispívat tak ke třesu hlavy.

- vzhledem ke střetu škodlivin dochází k narušení toku energie a pohyb v drahách nebude plynulý. Může tak docházet k podvýživě šlach a nastat tak třes hlavy.

- někdy se k třesu hlavy může připojit i mírný třes rukou, obličejové tiky, motání hlavy, rozmazané vidění apod., což je způsobeno nedostatečnou výživou krve a zvedání se "vnitřního větru" jež má za následek třes a pohyb hlavy.

6. Šum v mozku, zvonění v mozku

- podobá se zvuku ušních šelestů, ale je vnímán ve středu hlavy. Jedná se o subjektivní pocit, kdy člověk slyší zvuk z vnitřku hlavy. Často se vyskytuje současně se zvoněním v uších.

- příčinou může být konstituční slabost, stáří, nevázaný sex či dlouhotrvající nemoc. Toto vše oslabuje esenci ledvin a mozek je pak nedostatečně naplněn a vyživován. Říká se "mozek je mořem dřeně". A když moře dřeně trpí podvýživou, dochází ke zvonění v mozku.

- dlouhotrvající nemoc a přepracování silně stravují energii a krev což vede k prázdnotě srdce a sleziny a výsledkem je zvonění v hlavě

- návyky na ostrá, mastná jídla a alkohol často vedou k nahromadění vlhké horkosti. Tato horkost, když se pak dostane do hlavy, mění se v hmotu, která blokuje dráhy a síť spojnic.

- hněv a jiné podobné emoční poruchy mohou způsobit stísnění jater. Toto pak ovlivňuje mechanismus pohybu energie. Která pak ztrácí kontrolu nad svou funkcí. Zpomaluje tak tok energie čistými otvory a způsobuje toto zvonění.

7. Pocit chladu v hlavě

Chladem v hlavě se rozumí subjektivní pocit v týle a temeni. Chlad lze uvolnit teplem. V klinické praxi se tento pocit vyskytuje současně s bolestí hlavy a závratěmi. Jsou zde často sklony nosit čepici a silná nechuť k větru

- pronikání chladné škodliviny do krevních cév blokuje tok energie a krve, přičemž chlad stahuje cévy. Pět "končetin" (ruce, nohy, hlava) není dostatečně vyživováno a nemá dostatečný přívod tepla. Následkem toho vzniká pocit chladu v hlavě

- přetížení, nebo dlouhodobá nemoc či invaze chladného vlhka, to vše způsobuje prázdnotu yangu. Dráhy, které ovládají tělo, zejména řídící dráha, která vede po zádech a vstupuje do mozku a pak pokračuje do čela. Je-li v této dráze chlad, pak energie není dobře distribuována a vzniká pocit chladu

- stejně tak i ostatní dráhy, které se pojí s povrchem těla, sítí spojnic a vlásečnic, pokud jsou napadeny chladem, který stoupá podél dráhy k temeni vzniká tak pocit chladu v hlavě.

8. Pocit horkosti v hlavě

- často bývá doprovázen tento pocit bolestí hlavy, závratěmi, nebo rozpínáním v hlavě.

- emoční poruchy, jako deprese a hněv, mohou narušit funkci jaterní energie. Výsledkem bývá vznik horkosti a pak oheň jater může šlehat do hlavy, kde dochází k pocitu horka v hlavě.

- konstituční slabost yin, sexuální vyčerpání nebo dlouhodobá nemoc mohou vést k prázdnotě yinu ledvin. U žen k tomu může docházet v období menopauzy. Prázdnota yinu ledvin může vést k rozhoření ohně z prázdnoty, který vyšlehuje vzhůru a způsobuje tak horkost v hlavě.

- přetrvávající škodlivina v posledním stádiu horečnatých onemocnění může zůstávat v těle a drahách a generovat tak chlad z plnosti, který vytlačuje yang ven. V tomto případě vznášející se prázdný yang může vytvářet pocit horka v hlavě.

9. Skleslá hlava

- nepravidelné stravování, únava z přepracování, dlouhodobá či těžká nemoc mohou vyčerpat energii středu. Nedostatek energie sleziny a žaludku. Pokud je vyčerpána nedochází ke stoupání čistého yangu a hlavu nelze držet vzpřímeně.

- přílišná sexuální aktivita, dlouhodobá nemoc nebo stárnutí mohou vést k vyčerpání esence ledvin. Následkem toho je moře dřeně podvyživeno, a to má pak za následek skleslou hlavu.

10. Naklánění hlavy k jedné straně

- je obdobným příkladem jako skleslá hlava. Tento příznak může provázet nechutenství, únava, malátnost, slabost končetin, deprese, pokles žaludku, dělohy, konečníku, močového měchýře, časté a naléhavé močení. Všechny tyto příznaky ukazují na pokles energie sleziny.)

- stejně tak prázdnota moře dřeně, která způsobuje naklánění hlavy k jedné straně, obvykle, ale nikoli vždy, bývá tento stav doprovázen nedostatkem yin ledvin.